Individuell psykoterapi

Ind_psyk

Behandlingen

Din behandling skräddarsys utifrån Dina behov. Tillsammans gör vi en bedömning av vad som är nödvändigt att Du hinner med under behandlingen för att komma åt symptomet. Du kan stanna vid hjälp till självhjälp. Du har då förstått hur Du ska komma tillrätta med Dina symptom men Du upplever att Du inte fullt ut har förankrat insikterna på känslomässig/intellektuell nivå.  Till exempel om Du har symptom som kraftiga panikångestattacker med existentiella teman och efterföljande dödsångest kan Du ta fem behandlingsgånger så de värsta symptomen ger vika. Du blir då inte så begränsad i vardagen och klarar av att ta Dig till arbetet och att vara ensam hemma.  Du är hela livet i en känslomässig utveckling och kommer in i olika faser i livet. Beroende på Din ålder och motivation är kanske Dina behov att komma åt symptomet så vardagen fungerar.

Eller så är Du i en fas i livet där Du känner att Du vill kunna fördjupa behandlingen med de gånger som krävs för att integrera det ursprungliga traumat/frustrationen. Den efterföljande dödsångesten behöver behandlas med en ständig egen uppdatering av överlevaren (se nedan definition) på existentiell nivå. Det bästa är att förankra insikterna både intellektuellt och känslomässigt då kommer Du åt symptomet fullt ut och kan lita på att det inte aktiveras igen.

Ego State Terapi

Ego State Terapi modell som effektivt botar olika typer av symptom, såsom ätstörningar, panikångest, existentiell ångest, krisreaktion, fobier, vanföreställningar, självskadebeteende, suicid, utmattningsdepressiva symptom, kroniskt trötthetssymptom m.m.

En egostate är en av en grupp av likartade känslotillstånd, varje egostate kännetecknas av en viss känsla och mental funktion. En egostate uppkommer som en känslomässig försvarsmekanism då Du konfronteras med en frustration eller ett trauma. Ibland finns det redan ett egostate som svarar upp på frustrationen/traumat och som bildats vid en tidigare liknande frustration/trauma. De flesta egostates uppkommer i barndomen. De egostates som bildas när Du är vuxen uppkommer vid trauman/frustration där inget egostate finns som svarar upp på traumat/frustationen. Alla har egostates och det tillhör ett normalt psyke, alltså inte att förväxla med Dissociative Identity Dissorder, DID, multipla, dissociativa personlighetsstörningar.  En person använder sig av i genomsnitt fem till femton egostates i veckan.

Du består av en massa olika egostates som fått näring och stimulans hela Ditt liv, och som är kompisar med varandra, men det finns ett som inte fått något alls och som Du ofta vet om, men inte vill kännas vid. Det egostatet ligger alltid på ickeverbal nivå och har kvalitéer av icke existens, utplåning, förintelse, ensamhet och utsatthet.

Detta lilla ynkliga utsatta egostate som inte får var med de andra egostatsen har ett egostate som Sya i sin kliniska verksamhet brukar kalla överlevaren. Överlevaren bryr sig och har en kraftig känslomässig omsorg kring det lilla ynkliga utsatta egostatset. Överlevaren tar alltså kärleksfullt hand om det ynkliga ensamma egostatet inom Dig.

Men överlevaren måste uppdateras då han/hon har missuppfattat situationen, den kärleksfulla omsorgen ger motsatt effekt.  Överlevaren försöker skydda och bry sig på ett sätt som härrör från då ensamheten och utsattheten första gången uppkom, och kan ta sig i uttryck som skuld, prestationsångest mindervärdeskänslor, rädsla för att misslyckas. Överlevaren är = symptomet.

ego-state

Målet med Ego State Terapi är att alla egostaten blir kompisar, symptomet klingar då av och en fullständig integration uppnås. Ofta infinner sig en stark känsla av sorg som går hand i hand med glädjen hos patienten, då integration uppnås.

Du  kommer under behandlingen kunna följa processen där överlevaren och det lilla utsatta och ensamma ego-statet presenterar sig på en icke-verbal nivå, hur de träffas och blir vänner och hur överlevaren uppdaterar sig själv – alltså hur symptomen avtar tack vare de nya lösningarna från överlevaren. Det bästa sättet att uppnå detta är att lugna ner symptom – detta leder i sin tur till att Du blir extra motiverad att fullfölja Ego-State Terapin.  Som en Ego-State -patient, vet Du att  Du är på rätt spår  om symptomen blir svagare eller avtar efter den andra eller tredje session. Då har Ni tillsammans  lyckats påbörja en uppdatering  av överlevaren

 En psykoterapi består av följande:

  • En intellektuell insiktsfas där patienten gör intellektuella insikter.
  • En bearbetningsfas där patienten känslomässigt förankrar sina intellektuella insikter.
  • En avslutningsfas där psykoterapin avslutas och patienten kan bära sitt material själv.

I en Ego State Terapi gör Du insikter på ickeverbal nivå som måste förankras på intellektuell nivå, detta effektiviserar och förkortar behandlingen och leder till att Du snabbt  kommer in i bearbetningsfasen. Så snart Du är inne i bearbetningsfasen börjar uppdateringen av överlevaren och symptomen klingar av.