Handledning av handledare

Handledning för Steg 3 kompetenta psykoterapeuter

Vi ses och gör en bedömning av behov och önskemål. Ofta är denna typ av handledning på en exsitentiell nivå och regelbundenhet i handledningen samt kontrakt behövs sällan, utan vederbörande sätter upp handledningstillfällen efter behov. Tonvikt läggs dock på relationell handledning. Läs mer under handledning.