Sya

ommig-2Sya Tien-Redman, socionom, danspedagog, danspsykoterapeut, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledarkompetens.

Under 70-talet arbetade hon som dansare och danspedagog varvat med arbete som kurator på BB samt abort och steriliseringsklinik. Hon började i samband med sin steg 1-kompetens 1984 arbeta på Södermalssektorn, psyk i Stockholm som danspsykoterapeut med svårt psykiskt sjuka patienter och var verksam där fram till 1994.

Hon är sedan 1990 kliniskt verksam som psykoterapeut på sin egna privata mottagning Reach Out AB i Stockholm.

Efter erhållen steg 2-kompetens 1998 i SKFH:s regi har hon utvecklat  sin metod att arbeta med egostate och även handlett och undervisat i egostate.

Sya har skrivit vetenskapliga artiklar om dansterapi och Ego State Terapi som effektiv behandling av kroniskt trötthetsyndrom.

 

Efter erhållen handledare och lärarkompetens, steg 3, 2008 har Sya handlett handledare.

Sya är en av två representanter från Sverige i The International Society of Hypnosis (ISH).

Sya är certifierad egostateterapeut, och en av två representanter från Sverige i Ego State Therapy International. ESTI. Hon föreläste om Ego State Therapy as method to cure symptoms effectively and accomplish integration på internationella Ego State Therapy-kongressen i Sydafrika, Februari 2013.

Sya är medlem i:

Riksförenigen psykoterapicentrum RPC

Svenska föreningen för klinisk hypnos, SFKH

The International Society of Hypnosis (ISH)