Kvalitetssäkring

All behandling är kvalitetssäkrad.

En legitimerad psykoterapeut med privat mottagning ligger under kvalitetssäkringslagen och måste kontinuerligt kvalitetssäkra sina behandlingar.

Syas kvalitetssäkring går till så att Du efter avslutad behandling får en enkät med ett förfrankerat kuvert som Du anonymt fyller i och skickar till en kollega till Sya. Är det återkommande negativ feedback på behandlingarna i enkäten kontaktar kollegan Sya så hon får åtgärda den negativa feedbacken.

Den enda återkommande negativ feedback på behandlingarna i dagsläget har varit tidigare mottagnings läge, då den låg i Tantolunden och många patienter vintertid upplevde att deras rädslor förstärktes av mörkret och ödsligheten i väntan på bussen.

Byte av mottagning januari 2011 till Katarina Bangata som var belägen i en levande stadsdel nära Vita Bergsparken och Nytorget. Men tunnelbanans läge med 10 minuters promenad från mottagningen gav negativ feedback.

Byte av mottagning december 2018 till Salbyvägen 3, Bandhagen, belägen 1 minut från tunnelbanan, 17 min från t-centralen. Bra parkeringsmöjligheter.